งานพิมพ์ สีขาว สีเคลียร์ สีนีออน Spot เคเงิน เคทองเฉพาะจุด

บริการงานพิมพ์สีพิเศษ หรือสีที่ 5 ซึ่งทางโรงพิมพ์สามารถพิมพ์สีพิเศษได้หลากหลาย เช่น สีขาว สีเคลียร์ (หรือหมึกใส)  สีนีออนเหลือง ซึ่งเหมาะกับการส่องภายใต้แสงสีม่วง หรือแม้แต่ Spot เคเงิน หรือเคทอง เฉพาะจุด จะทำให้สีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง งานพิมพ์สีพิเศษเหมาะกับการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ เมนู แฟ้มเอกสาร หรืองานพิมพ์ทุกชนิดที่ลูกค้ารังสรรค์งานออกแบบตามความต้องการ