C2S Printing

ทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้ง | บริการงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร | คุณภาพดี ราคาถูก

Contact Us

ดิจิตอลปริ้นท์

ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทและดิจิตอล จำนวนน้อย

รับพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ โบชัวร์ นามบัตร โปสเตอร์ เมนูอาหาร การ์ดแต่งงาน การ์ดต่างๆ ไดอารี่ แฟ้มกระดาษ นามบัตร ป้ายห้อยสินค้า หนังสือ คู่มือ วารสาร ปริ้นโปสเตอร์ ขนาด A3 A2 A1 A0

 ระบบพิมพ์ออฟเซ็ทของทางบริษัทฯ เป็นระบบพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ตัด 4 และเครื่องพิมพ์ตัด 2 ซึ่งสามารถผลิตงานพิมพ์ได้จำนวนมากในแต่ละวันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ราคางานพิมพ์ดิจิตอล