โปสเตอร์

โปสเตอร์ Poster

 

โปสเตอร์

โปสเตอร์

 

โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์

 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster)

  • Offset (ออฟเซ็ต)

  • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

  • Inkjet (อิงค์เจ็ท)

 

ขนาดมาตรฐาน โปสเตอร์ (Poster)

29.7 x 42 cm (A3)
42 x 59.4 cm (A2)
59.4 x 84 cm (A1)
84.1 x 118.9 cm (A0)
หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์โปสเตอร์ (Poster)
– ปอนด์ (Bond Paper) 80-120 แกรม
– อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 160-310 แกรม
– กระดาษโฟโต้ (Photo Paper)190 แกรม
– กระดาษกรอสซี่ (PP Syntatic)  190 แกรม (ฉีกไม่ขนาด เพราะเป็นกระดาษสังเคราะห์)