wristband

wristband

wristband

สายรัดข้อมือสำหรับใช้งานครั้งเดียว กันน้ำ 100% เหมาะสำหรับโรงพยาบาล ใช้ในกิจกรรมต่างๆ จัดงาน Event งานประชุม/สัมมนา งานสังสรรค์ งานคอนเสิรต์ งานกีฬา ทัวร์ท่องเที่ยว สวนน้ำ สวนสนุก wristband ของเราใช้ได้ครั้งเดียว และเราสามารถพิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ