สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม1D (ติดเพื่อความสวยงาม) สติ๊กเกอร์กันปลอม 2D,3D (ติดเพื่อป้องกันแบรนด์) สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า สติ๊กเกอร์วอยด์เงิน ลอกทิ้งคราบคำว่า VOID สติ๊กเกอร์เปลือกไข่ (ติดเพื่อรับประกันสินค้า) การใช้งานแตกต่างกันดังนี้ครับ


  • สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม1D เป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้ระบบการพิมพ์สี หรือสกรีนสี ลงบนพื้นผิวของ สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมที่มีลวดลายตายตัวซึ่งมีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไป สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม 1D เมื่อลอกออกจะไม่ทิ้งคราบกาว และไม่สามารถนำมาใช้ติดบนผลิตภัณฑ์์เพื่อป้องกันแบรนด์หรือเป็น สติ๊กเกอร์กันปลอม ได้ แต่วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือติดเพื่อความสวยงามเท่านั้น โดยทางโรงพิมพ์ของเรา มีเพียง 2 ลายเท่านั้น คือ สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมลายเรนโบว์ และสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมลาย texture ตามภาพด้านล่างนี้ครับ และทั้งสองลายสามารถพิมพ์สีพิเศษ คือ พิมพ์หมึกขาว และ พิมพ์รองขาวได้

ประเภทของสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

  • สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม2D (Dot Matrix) เป็นแบบยิงลำแสงเซอร์ลงบนเนื้อวัสดุสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ซึ่งสามารถยิงลำแสงแบบลายเส้นต่างๆ เช่น Backgroud, LENS EMBOSS, GRATING, Dot Matrix ทางโรงพิมพ์สามารถผลิตได้ความต้องการของลูกค้า การหักเหของแสงบนวัสดุสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเป็นหลัก สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมประเภทนี้เมื่อลอกออกจะทิ้งคราบกาว คราบกาวจะมีลักษณะเดียวกับงานพิมพ์ที่ลูกค้าพิมพ์ไว้บนชิ้นงาน เมื่อลอกออกเนื้อสติ๊กเกอร์จะเสียทันทีไม่สามารถนำมาใช้ติดซ้ำได้ เทคนิคเพิ่มเติมคือ สามารถรันนัมเบอร์ และสามารถพิมพ์ QR Code ได้แต่ต้องมีพื้นที่พอสมควรครับ

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม-Dot-Matrix

สติ๊กเกอร์กันปลอม

  • สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม3D เป็นแบบยิงลำแสงเซอร์ลงบนเนื้อวัสดุสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมเป็นภาพเสมือนจริง หรือภาพพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ด้วยระบบ Shine Plate นั่นเอง เช่น ภาพต่างๆ Backgroud, LENS EMBOSS, GRATING, Dot Matrix รูปภาพที่ต้องการพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ ทางโรงพิมพ์สามารถผลิตได้ความต้องการของลูกค้า การหักเหของแสงบนวัสดุสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเป็นหลัก สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมประเภทนี้เมื่อลอกออกจะทิ้งคราบกาว คราบกาวจะมีลักษณะเดียวกับงานพิมพ์ที่ลูกค้าพิมพ์ไว้บนชิ้นงาน เมื่อลอกออกเนื้อสติ๊กเกอร์จะเสียทันทีไม่สามารถนำมาใช้ติดซ้ำได้ เหมาะที่จะทำเป็นสติ๊กเกอร์กันปลอม หรือป้องกันการลอกเลียนแบบได้ เทคนิคเพิ่มเติมคือ สามารถรันนัมเบอร์ และสามารถพิมพ์ QR Code ได้แต่ต้องมีพื้นที่พอสมควรครับ

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม-3D

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม-3D

  • สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า สติ๊กเกอร์วอยด์ เงินเงา สติ๊กเกอร์วอยด์ เงินด้าน พิมพ์ลวดลาย โลโก้ลงบนสติ๊กเกอร์ดังกล่าวและเมื่อลอกออกแล้วจะทิ้งคราบกาวคำว่า VOID สติ๊กเกอร์ประเภทนี้เหมาะที่จะนำไปใช้เป็น สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าเท่านั้น ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ทำเป็นสติ๊กเกอร์กันปลอมได้ ตามภาพนี้ครับ 

สติ๊กเกอร์วอยด์เงิน

สติ๊กเกอร์วอยด์เงิน

  • สติ๊กเกอร์วอยด์เปลือกไข่ เนื้อสติ๊กเกอร์จะมีสีขาว สามารถพิมพ์สี หรือสกรีนโลโก้ หรือระบุเวลารับประกันบนเนื้อสติ๊กเกอร์ได้ ใช้ประโยชน์สำหรับติดอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค ติดรับประกันการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หรือติดเพื่อป้องกัน PART อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับติดชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อป้องการรื้อหรือซ่อมในระหว่างอยู่ในการรับประกัน หากลอกออก เนื้อ สติ๊กเกอร์วอยด์เปลือกไข่ จะเสียหายและแตกเหมือนเปลือกไข่ทันที ซึ่งเป็นการป้องกัน PART อะไหล่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่สามารถนำมาเพื่อทำเป็นสติ๊กเกอร์กันปลอมได้ ใช้ติดเพื่อ รับประกันสินค้าเท่านั้น 

สติ๊กเกอร์เปลือกไข่

สติ๊กเกอร์เปลือกไข่