Hologram Sticker

รับผลิตสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม สติ๊กเกอร์กันปลอมทั้งแบบพิมพ์และแบบเลเซอร์ เราสามารถผลิตสติ๊กเกอร์กันปลอมตามความต้องการของลูกค้า สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมมีหลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ แต่เราไม่รับผลิตสินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากันปลอมกับเราจึงมั่นใจได้

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม และสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอม
ประเภทแรก เป็นประเภทที่พิมพ์สีลงบนสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ไม่ได้มีมิติเหมือนสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมแบบ Dot Matrix เมื่อติดแล้วลอกออกก็ไม่ทิ้งคราบกาว วัตถุประสงค์ใช้ติดเพื่อความสวยงามหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อกันปลอมแต่อย่างใดหรือแม้กระทั่งใช้ติดเป็นโลโก้ของแบรนด์บนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ระบบงานพิมพ์ของเรา พิมพ์ได้คมชัดกว่าระบบงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท แม้แต่ตัวอักษรเล็กมากๆเราสามารถพิมพ์และสามารถอ่านออกได้

ประเภทที่สอง เป็นประเภทที่ทำเพลทนิเกิลและยิงเลเซอร์ลงบน สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม จะเป็น 3D หรือ Dot Matrix  ทั้งแบบมี QR  และแบบขูดลอกรันนัมเบอร์ เมื่อมองดูบนสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมจะมีลักษณะเป็นภาพซ้อนกัน มีกันปลอมเล็กๆ เป็นแบล็คกราวน์ส่องแสงได้หลายมิติ และเมื่อติดบนผลิตภัณฑ์แล้วลอกออกจะทิ้งคราบกาวทันที วัตถุประสงค์เพื่อกันผู้อื่นลอกเลียนแบบสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายดีหรือแบรนด์ติดตลาด สินค้าที่ขายในปริมาณมากป้องกันการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าลอกเลียนแบบ