Hologram Sticker

รับผลิตสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม สติ๊กเกอร์กันปลอมทั้งแบบพิมพ์และแบบเลเซอร์ เราสามารถผลิตสติ๊กเกอร์กันปลอมตามความต้องการของลูกค้า สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมมีหลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ แต่เราไม่รับผลิตสินค้าลอกเลียนแบบทุกชนิด ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากันปลอมกับเราจึงมั่นใจได้

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม สติ๊กเกอร์กันปลอม
ประเภทแรก เป็นประเภทที่พิมพ์สีบน สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม วัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสินค้าโดนลอกเลียนแบบแต่อย่างใด จำนวนขั้นต่ำที่รับผลิต  1000 ดวงขึ้นไป เรารับผลิตเป็นดวงไม่ใช่เป็นตารางเมตร ระบบที่ทางโรงพิมพ์ใช้ผลิตเป็นระบบออฟเซ็ท ซึ่งให้คุณภาพความคมชัดและความละเอียดของตัวอักษร แม้แต่ตัวอักษรเล็กๆ เราสามารถพิมพ์และสามารถอ่านออกได้

ประเภทที่สอง เป็นประเภทที่ทำเพลทนิเกิลและยิงเลเซอร์ลงบน สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม จะเป็น 3D หรือ Dot Matrix  ทั้งแบบมี QR  และแบบขูดลอกรันนัมเบอร์ เมื่อมองดูบนสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมจะมีลักษณะเป็นภาพซ้อนกัน มีกันปลอมเล็กๆ เป็นแบล็คกราวน์ส่องแสงได้หลายมิติ และเมื่อติดบนผลิตภัณฑ์แล้วลอกออกจะทิ้งคราบกาวทันที วัตถุประสงค์เพื่อกันผู้อื่นลอกเลียนแบบสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายดีหรือแบรนด์ติดตลาด สินค้าที่ขายในปริมาณมากป้องกันการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าลอกเลียนแบบ จำนวนขั้นต่ำที่รับผลิต  10,000 ดวงขึ้นไป เรารับผลิตเป็นดวง ไม่ใช่เป็นตารางเมตร การคิดราคาเป็นตารางเมตรนั้นเป็นระบบการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่นความคมชัด ความเรียบร้อยของงาน และระบบอิงค์เจ็ทไม่สามารถทำภาพเป็น Dot Matrix หรือ 3D ได้ ระบบนี้ไม่เหมาะที่จะผลิตสติ๊กเกอร์กันปลอม

ย้ำเราไม่ได้ขายเป็นตารางเมตรครับ