พิมพ์หมึกขาว

พิมพ์หมึกขาว รับพิมพ์หมึกขาว พิมพ์สีขาวลงสติ๊กเกอร์ใส ปริ้นหมึกขาว รับพิมพ์สติ๊กเกอร์หมึกขาว

โรงพิมพ์ ดิจิตอล ซี ทู เอส สามารถผลิตงานพิมพ์ที่เป็นสีพิเศษเช่นพิมพ์หมึกขาวหรือที่เรียกว่าสีที่ 5 ได้ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องสั่งผลิตในปริมาณที่เกินความต้องการเหมือนแต่ก่อน ซึ่งระบบเก่าๆ ที่ผ่านมาการพิมพ์สีที่ 5 จะต้องสั่งพิมพ์ในปริมาณที่มาก แต่ปัจจุบันนี้ เครื่องพิมพ์ระบบ Digital Production  Print ก็สามารถรองรับงานจำนวนน้อยได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่น้อยจนเกินไปจนไม่สามารถผลิตได้ และผลิตไปก็ไม่คุ้มค่าเสียหายในระหว่างการตั้งเครื่องพิมพ์หรือเทสเครื่องพิมพ์

ระบบการพิมพ์หมึกขาวในปัจจุบันนี้ สามารถแยกประเภทการพิมพ์ออกคร่าวๆได้ดังนี้

  • พิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทและ UV ระบบการพิมพ์แบบนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่ ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรเล็กๆ ได้ เพราะมีข้อจำกัดของหัวพิมพ์ ซึ่งความละเอียดในการพิมพ์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่  1200 DPI, 1440 DPI เป็นต้น ซึ่งงานพิมพ์ด้วยระบบนี้เหมาะกับงานพิมพ์ชิ้นใหญ่ๆ  ไม่เหมาะที่จะนำมาพิมพ์เพื่อทำฉลากสินค้า หรือสติ๊กเกอร์ติดสินค้า

  • พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล Digital Production Print ซึ่งระบบนี้มีความคมชัดสูง สามารถพิมพ์ตัวอักษรเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี ความละเอียดของระบบนี้ จะอยู่ที่ 2400 DPI หรือ 4800 DPI ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องนั้นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี่ใหม่ล่าสุด ความละเอียดในการพิมพ์ 4800 DPI ซึ่งคุณภาพสูงมาก เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการงานเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม โรงพิมพ์เราพิมพืได้หลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น พิมพ์สีขาวลงสติ๊กเกอร์ใส พิมพ์หมึกขาวบนระดาษคราฟท์ พิมพ์หมึกขาวบนแผ่นพลาสติก พิมพ์หมึกขาวบนสติ๊กเกอร์ฟอยด์เงิน สติ๊กเกอร์ฟอยด์ทองกันน้ำ

งานพิมพ์หมึกขาว มีความสำคัญอย่างไร

ในบางครั้ง แพค เกจ จิ้ง ของลูกค้าเป็นวัสดุใส ตัวอย่างเช่น ขวดครีมใส ขวดพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์ใสและโปร่งแสง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการพิมพ์สติ๊กเกอร์ใสติดบนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว การพิมพ์ในโหมดสี่สีปกติ สีที่ออกมาทำให้สีจมและมองไม่เห็นตัวอักษรหรือฉลากที่ต้องการสื่อ ทำให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีจุดเด่นพอ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสดุดตาและอ่านค่อนข้างยาก ดังนั้นการพิมพ์ด้วยหมึกสีขาว ปริ้นหมึกขาว จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่โปร่งแสง ดูดีโดดเด่นยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ดูดีสะอาดตา

งานพิมพ์หมึกขาว สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุหลากหลายประเภท เช่น พิมพ์สีขาวลงสติ๊กเกอร์ใส พิมพ์หมึกขาวบนกระดาษคราฟท์ กระดาษสี หรือ สติ๊กเกอร์ฟรอยด์ สติ๊กเกอร์ฟอยด์เงิน ฟอยด์ทอง

สแกน  QR CODE เพื่อสอบถามราคา