สติ๊กเกอร์ฟอยล์

สติ๊กเกอร์ฟอยล์-โรสโกลด์

สติ๊กเกอร์ฟอยล์ เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อสีเงา มีความเงางาม เหมาะสำหรับทำไปติดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า วัสดุของเราเป็นสติ๊กเกอร์เกรดคุณภาพมีแบบสติ๊กเกอร์ฟอยล์เงินเงา สติ๊กเกอร์ฟอยล์เงินด้าน สติ๊กเกอร์ฟอยล์ทองเงา สติ๊กเกอร์ฟอยล์ทองด้าน...

Read More