โรลอัพ ขนาด

โรลอัพ-ขนาด

โรลอัพ ขนาด  หรือ แบบโรลอัพและขนาดโรลอัพ  ฐานของโรลอัพ จะมี 2 แบบ คือ โรลอัพแบบขายื่นและโรลอัพฐานหยดน้ำ โรลอัพ ขายื่น จะมี ขนาด 60*160 cm, 80*200 cm (นิยมใช้มากที่สุด), 85*200 cm, 100*200 cm, 120*200 cm  โรลอัพฐานหยดน้ำ จะมีเพียง 2 ขนาด เท่านั้นคือ ข......

Read More

พิมพ์แคตตาล็อก

พิมพ์แคตตาล็อก

รับพิมพ์แคตตาล็อก แคตตาล็อกสินค้า แคตตาล็อกเสนองาน แคตตาล็อกทุกชนิด สามารถทำรูปเล่มได้ทุกรูปแบบ เช่นเย็บมุงหลังคา ร้อยห่วงเหล็ก เข้าเล่มไสกาว...

Read More